Một câu chuyện về cố thiếu tá quân y Phạm Văn Lương

Cố Y Sĩ Thiếu Tá Phạm Văn Lương đến năm 1975 ông vẫn mang lon Thiếu Tá là bị « kẹt lon ».
Tôi xin kể chuyện về ông mà đã 41 năm rồi vẫn nhớ như in.

Lire la suite « Một câu chuyện về cố thiếu tá quân y Phạm Văn Lương »