Những chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ tháng 1/2019

bqv5xwp9x0z01.png

Tăng lương tối thiểu vùng; Tăng giá khám bệnh Bảo hiểm y tế; Doanh nghiệp phải công khai việc đóng Bảo hiểm xã hội… là những chính sách mới tác động tới nhiều người và có hiệu lực từ tháng 1/2019.

 

Lire la suite « Những chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ tháng 1/2019 »