Những hình ảnh bác sĩ tàu quân y Mỹ khám chữa bệnh cho dân Việt Nam tại Khánh Hòa

Tàu bệnh viện US Mercy của Hoa Kỳ đã đến Nha Trang- Khánh Hòa và chữa bệnh miễn phí cho người dân Việt Nam.

Lire la suite « Những hình ảnh bác sĩ tàu quân y Mỹ khám chữa bệnh cho dân Việt Nam tại Khánh Hòa »

Đăng ký thành viên

Để đăng ký tham gia làm  thành viên và tình nguyện viên của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam, mời bạn gửi thư về địa chỉ: nghiepdoanyte@gmail.com

Hoặc điền vào mẫu sau đây: