Đăng ký thành viên

Để đăng ký tham gia làm  thành viên và tình nguyện viên của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam, mời bạn gửi thư về địa chỉ: nghiepdoanyte@gmail.com

Hoặc điền vào mẫu sau đây: