Vượt qua những lỗ hổng trong chất lượng chung: Cải thiện việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Dịch bởi Bella- Trưởng ban dịch thuật của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Vào ngày 28 tháng 8, Viện Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ đã phát hành một báo cáo mới “Vượt qua những lỗ hổng trong chất lượng chung: Cải thiện việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu”.

Lire la suite « Vượt qua những lỗ hổng trong chất lượng chung: Cải thiện việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu »