Xây dựng một nền y tế Việt Nam phát triển và chất lượng

Trong những năm gần đây, nền y tế Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng hiện đại và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên. Mạng lưới y tế dần được mở rộng đến các vùng xa xôi, miền núi tạo điều kiện cho nhân dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Lire la suite « Xây dựng một nền y tế Việt Nam phát triển và chất lượng »

Bệnh viện treo biển « Hết giờ cấp cứu »

49722679_1201404653359431_879922139048706048_n.jpg

BIỂN « HẾT GIỜ CẤP CỨU »

Đã là phòng cấp cứu
Không được phép thờ ơ!
Bệnh viện sao vô cảm?
Biển « Cấp cứu hết giờ »(!)

Bác sỹ trực thay ca
Dù ở gần hay xa
Thay nhau, hai bốn tiếng
Đảm bảo luân phiên mà

Chẳng lẽ bảo « hết giờ »
Để bệnh nhân bơ vơ
Đến bệnh viện chờ chết,
Bác sỹ ngồi làm thơ?

Thầy giáo Đặng Đăng Phước