Chất A-sen trong nước mắm truyền thống có phải là chất độc hay không?

Thủ đoạn của truyền thông bất lương là nói rằng nước mắm truyền thống có chứa chất A-sen để người ta đừng mua. Tuy nhiên, chất A-sen trong nước mắm truyền thống là A-sen hữu cơ, mọi loài cá biển đều có, cho nên không phải là chất độc.

Ông bà ta ăn nước mắm truyền thống có chứa A-sen hữu cơ, nhiều đời cũng không có ai ung thư cả, nếu có họa chăng hy hữu. Vậy bà con mình cứ an tâm mà ăn nhé, đừng mua nước mắm chứa hóa chất mà chuốc bệnh vào thân.